Ing. Hana Aulická Jírovcová
osobní stránky poslankyně Parlamentu České republiky 

Vítejte na mých osobních stránkách..

Aktuálně

Priority KSČM: růst důchodů, sociální služby a prorodinná politika

Ministerstvo práce a sociálních věcí má s návrhem státního rozpočtu na příští rok problém, podle ministryně Jany Maláčové mu chybí zhruba 11 miliard. Na to podle ní doplatí téměř všechny zranitelné skupiny občanů - dětí, rodin s dětmi, postižených i seniorů. Jde o obrovskou sumu. Je tento požadavek zcela oprávněný? Nebo jde už nad rámec toho, co si může rozpočet dovolit, aniž by se zvedl jeho deficit?

Rozhovor Hany Aulické Jírovcové najdete na serveru Haló novinRodiče se dočkají vyšších příspěvků na děti

O úskalích i výhodách navýšení rodičovského příspěvku diskutovaly v pořadu 90' ČT24 poslankyně Hana Aulická Jírovcová a Markéta Pekarová Adamová.


Návštěva Letního dětského tábora v Opárně

Zábavné odpoledne připravila pro děti Hana Aulická Jírovcová ve spolupráci s divadlem VeTři. Podívejte se na videoreportáž JV Press.


Kraje potřebné finance na sociální služby nedostanou

Jedna miliarda korun od ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí spolu s dalším dofinancováním z individuálních projektů ve výši 1,5 miliardy korun krajům potřebné finance nepřinese. Některé regiony, jako třeba nejvíce postižený Ústecky kraj, si pro letošni rok nebudou moci o dotaci zažádat, protože jsou peníze jsou alokovány v projektech až od 1. 1. 2020. To znamená, že například Ústecky kraj dostane pouze 97 milionů, ale nutně potřebuje přes 200 milionů korun. S nehoráznou dohodou obou ministerstev souhlasilo vedení  Asociace krajů ČR, což je pro mě absolutně nepochopitelné. 

Milí poskytovatelé, ptejte se, proč adekvátní pomoc nepřijde. Ptejte se předsedkyně Asociace krajů ČR, svých hejtmanů a příslušných ministerstev. Já budu iniciovat další rozbor této situace na výboru pro sociální politiku, kde se budu snažit o skutečnou analýzu dopadu tohoto rozhodnutí.


Hana Aulická Jírovcová:  Kraje potřebují peníze na sociální služby okamžitě. Vyhodnocování financování z individuálních projektů trvá dlouho.


K dofinancování sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb musí dostat co nejdříve chybějící finance, tedy dvě miliardy korun, které jim chybí na zajištění základního provozu. Požadujeme zachování alespoň minimální funkčnosti celého systému. Pokud jde ministryni sociálních věcí a ministryni financí opravdu o občany České republiky, měly by se k této závažné situaci postavit konečně obě postavit čelem. Po usneseních, která přijala poslanecká sněmovna, už budou situaci muset řešit. KSČM mimo jiné žádá vládu, aby uložila MPSV projednat nad rámec připomínkových řízení s dotčenými partnery, zejména s Asociací krajů České republiky, Svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb připravované změny novely zákona o sociálních službách. Potřebné finance by například mohlo uvolnit MPSV z nespotřebovaných rezerv, a to do 15. 6. 2019 tak, aby je poskytovatelé obdrželi včas. Nutná je také novelizace vyhlášky číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Jedná se o valorizaci úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souladu s usnesením komise Rady Asociace krajů České republiky ze dne 28. února 2019.

Včera se nám podařilo prosadit především naše návrhy. Podpořili jsme ale i některé návrhy z ostatních politických klubů, protože nám jde o systémové a propracované řešení v této oblasti jako celku. Klademe značný důraz na novelu zákona o sociálních službách, která by měla najít ve spolupráci s dotčenými subjekty zásadní řešení financování sociálních služeb do dalších let tak, aby již nedocházelo k těmto vyhroceným situacím a především, aby i poskytovatelé sociálních služeb měli klid na svou činnost a nemuseli se neustále obávat o svou existenci.

Usnesení poslanecké sněmovny                


Body, které se nám podařilo prosadit

Vláda má navrhnout dofinancování sociálních služeb

Vláda, především ministerstva práce a sociálních věcí a financí, se v příštích dnech a týdnech hodně zapotí. Poslanci je kvůli krizovému stavu ve financování sociálních služeb hodně zaúkolovali. Prošla většina jimi připravených usnesení, včetně těch z klubu KSČM.

Zmíněná dvě ministerstva musí do příštího pátku Sněmovně předložit návrh na doplacení dvou miliard korun na sociální služby. Už v úterý by však měla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) poslancům říci, kdy peníze krajům pošle. Podrobnosti najdete v článku Haló novinPeníze pro sociální služby vláda zatím nanašla 

Mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny, ktrerá měla vyřešit dofinancování sociálních služeb přerušil předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.  Poskytovatelé sociálních služeb zatím netuší, zda se potřebné finance najdou. Podívejte se na sestřh jednání, odvysílaný v pořadu 90´ ČT24.


Sociálním službám stále chybí peníze, sněmovna znovu jedná o jejich navýšení 

Celkem dvě miliardy korun jsou potřeba k dofinancování sociálních služeb. Pokud se peníze nenajdou do 15. června, pravděpodobně některé z nich přestanou fungovat. To postaví do neřešitelné situace klienty a jejich rodiny. Více už ve svém vystoupení Hana Aulická Jírovcová.


Divadlo VeTři nabídne zábavu i poučení

Mostecké divadlo VeTři opět míří do Karlových Varů s představením zaměřeným na bezpečné chování seniorů v různých životních situacích. Akce se koná pod záštitou poslankyně parlamentu PČR a místopředsedkyně výboru pro sociální věci Hany Aulické Jírovcové, která se jí také osobně zúčastní . "Edukativní představení divadla VeTři jsou v Ústeckém kraji velmi oblíbená, proto jsme se rozhodli, že je nabídneme i divákům v Karlových Varech. Chceme, aby si především senioři uvědomili nástrahy současného života a dokázali se jim účinně bránit," vysvětlila svůj záměr Hana Aulická Jírovcová.

Protagonisté pořadu, Míša Marková a Vlasta Vébr, vtáhnou diváky do situací, v nichž se nejednou ocitli, ale až nyní je vidí "zrcadlově". Senioři jsou součástí pořadu, sami se mohou aktivně zapojit do debaty, která se po odehrání každé scénky pravidelně strhne, a společně pak se svými vrstevníky diskutují o dané tématice a vyměňují si své zkušenosti.

Představení se uskuteční 5. 6. ve 13.15 v jídelně Domova s pečovatelskou službou domu, Východní 16, Karlovy Vary - Drahovice. Pro velký zájem zajistilo vedení Městského zařízení sociálních služeb, že se jí zúčastní také senioři z ostatních karlovarských zařízení.


Umožnit rodičům umístit problémové dítě do diagnostického ústavu?

Pro a proti v podání poslankyně KSČM Hany Aulické Jírovcové a předsedkyně Národního institutu pro děti a rodinu Terezie Pemové.

Sledujte Duel na TV Seznam


Hana Aulická Jírovcová: Vracíme se k tomu, co tu bylo

Diagnostický ústav může poskytovat péči též dětem, o jejichž umístění kvůli jejich poruchám chování požádali zákonní zástupci dítěte. Nejčastěji jsou to jejich rodiče, ale také třeba opatrovníci. Těmto dětem je poskytována preventivně výchovná péče.

Tak zní paragraf, který v zákoně o výkonu ústavní výchovy už v minulosti byl. Skupina poslanců, v níž je i místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru a stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová, připravila k projednání ve Sněmovně novelu zákona o výkonu ústavní výchovy, která ho do zákona vrací. Navrhovaná úprava nastavuje znovu možnost dobrovolných pobytů dětí v diagnostických ústavech na žádost (především) rodičů.

Podrobnosti najdete v Haló novinách.


Prvomájové oslavy v TeplicíchPremiér na Mostecku

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš přijal pozvání od poslankyně Hany Aulické Jírovcové a navštívil Ústecký kraj, konkrétně Mostecko. Společně s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou v Mostě řešili s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem problémy, které tento region nejvíce trápí. Mezi diskutovaná témata patřil problém exekucí, bydlení a zneužívání dávek a příspěvků na bydlení či obchod s chudobou. Premiér se setkal i se zástupci mosteckých mateřských škol. Podrobnosti uvádí JV press.

Fotogalerie (autor fotografií Honza Vraný, JV press)Do deseti let hrozí kolaps sociálních služeb

Celkem 3,75 miliardy korun chybí na dofinancování sociálních služeb v letošním roce. Jejich poskytovatelé mají v současné době peníze na provoz potřebných zařízení do září letošního roku. Minimální částka, kterou potřebují, aby přežili, se pohybuje kolem dvou miliard korun. Pokud se urychleně nezačne řešit změna financování sociálních služeb, hrozí do 10 let jejich kolaps. 


Hana Aulická Jírovcová:  Nechceme rodiče dělit do dvou skupin. Rozhodnutí koaliční rady je nepřijatelné.

O zvýšení příspěvku na rodičovskou dovolenou se snažíme dlouhodobě. Odmítáme však rozhodnutí koaliční rady, dělit rodiče na ty, kteří budou mít nárok na jeho zvýšení a na ty, kteří,  jej mít nebudou jen proto, že se jejich potomek narodil před 1. lednem 2020.  Vnímáme finanční propad u pracujících rodin, které řeší po ukončení mateřské zásadní snížení příjmů domácnosti v závislosti na další zvolené péči o své dítě na rodičovské dovolené. Navýšení o 80 tisíc korun je pro nás nejnižší možná částka, která vzešla z mnoha diskuzí.

Poslední varianta, schválená na koaliční radě, pro nás byla doslova šokem. Rozhodně jsme neočekávali, že části rodičů navýšení příspěvku stát nepřizná. Toto řešení je pro nás nepřijatelné. Na půdě poslanecké sněmovny budeme i nadále prosazovat zvýšení příspěvku pro všechny děti, nejen ty, které se narodily  po 1. 1. 2020. Nedokážeme si představit, že bychom rodiče rozdělili na dvě skupiny.  Tento návrh koalice opravdu není podporou prorodinné politiky. Protesty rodičů, jimž by stát zvýšení rodičovského příspěvku nepřiznal,  považuji za oprávněné.

Hana Aulická Jírovcová byla 22.3. 2019  hostem pořadu Interview plus ve vysílání ČRo plus


Požadujeme dvojí valorizaci důchodů a zvýšení rodičovského příspěvku všem
Rozhovor Hany Aulické Jírovcové pro Haló noviny

Důchody by se měly od příštího roku zvýšit průměrně o 900 korun. Je to dost?

S navýšením důchodů o průměrných 900 korun souhlasíme. Jsme rádi, že koalice našla shodu.
K razantnímu zvýšení důchodů sice došlo již loni, jenže těm nejchudším důchodcům bohužel reálně nepomohlo. Důvod je prostý: s vyššími příjmy ztratily často nárok na příspěvek na bydlení, takže ve výsledku zůstali na svém. Teprve nová valorizace od příštího roku jim opravdu pomůže a může trochu zvýšit jejich životní úroveň. Problém je v tom, že lidé s nejnižšími důchody zase dostanou přidáno nejméně. Tuto metodiku valorizace dlouhodobě kritizujeme. Požadujeme valorizaci dvojí, jinou u nižších a jinou u vyšších důchodů. Celý rozhovor.
K výjezdnímu zasedání sněmovních výborů v Mostě

Zástupci šesti ministerstev včetně ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové se zúčastnili společného jednání zdravotního a sociálního výboru PSP, které se konalo 21. února 2019 v Mostě. Iniciátorkou akce byla poslankyně a místopředsedkyně výboru pro sociální věci Hana Aulická Jírovcová. "Ústecký kraj se řadu let potýká s problematikou vyloučených lokalit, máme nejvíce exekucí v republice. Protože je současný stav tristnín a je potřeba ho rychle řešit, pozvala jsem kolegy, aby se se situací seznámili přímo na místě," vysvětlila Hana Aulická Jírovcová. Podrobnosti uvádí následující reportáž.


Hana Aulická Jírovcová: Pěstounská a ústavní péče o ohrožené děti se musí doplňovat 

Poslanci sociálního a zdravotního výboru navštívili ve čtvrtek v Mostě místní kojenecký ústav. Co bylo smyslem návštěvy? A s jakým pocitem jste odcházeli?

Podařilo se mi zorganizovat společné výjezdní zasedání výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví do Ústeckého kraje, respektive do města Most. Dopolední jednání se týkalo současně připravovaných legislativních opatření k patnácti opatřením boje s chudobou, které mají za úkol především strukturálně postiženým krajům přinést požadovanou pomoc v legislativě. Na základě projednávání ve výborech jsme zjistili, že je potřeba na všechna dotčená ministerstva zatlačit, aby jejich práce nevázla a vše se připravilo co nejdříve. Navíc je třeba říci, že pohled resortů je často odlišný od reality a praxe, proto bylo potřeba vzít poslance i další politiky a úředníky k nám do kraje, který je na tom asi nejhůře. Přečtěte si celý rozhovor v Haló novinách.


Kontrola odhalila závažná pochybení na MPSV

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil podrobnou zprávu o zjištěném stavu při kontrole na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v oblasti ICT - Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Kontrola probíhala od roku 2013 do začátku roku 2018. Celkové zjištění se nese v duchu porušení de facto všeho, co mohlo MPSV při své snaze o změnu dodavatelů informačních systémů udělat. Navíc se v období od roku 2014 do roku 2017 dle podkladů chovalo jako resort, který si nedělal nic z dotčené a související legislativy a potřebné kroky si vykládal podle svého. Celý článekE-neschopenky by měly být povinné od příštího roku

Prvním čtením prošla vládní novela zákona o nemocenském pojištění, Vláda ji předložila poslancům v návaznosti na zrušení karenční doby při dočasné pracovní neschopnosti. Hlavním důvodem je posílit kontrolní činnosti zaměstnavatelů a orgánů nemocenského pojištění, zejména okresních správ sociálního zabezpečení.  Zavedení e-neschopenky dlouhodobě podporuje také KSČM, zdůraznila stínová ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová.


Novelu o pracovní neschopnosti nyní projednají výbory sociální, hospodářský a zdravotnický.Hana Aulická Jírovcová: Musíme dělat systémové kroky, ne změny na čtyři roky

Přestože od voleb do poslanecké sněmovny uplynul více než rok, teprve od června loňského roku máme vládu, která získala důvěru a může plnohodnotně pracovat. Letos se občanů dotkne řada norem. Polepšit by si měli především nízkopříjmové skupiny lidí, ať už jde o zaměstnance nebo třeba seniory.

Jaký byl rok 2018 z pohledu poslankyně KSČM a stínové ministryně práce a sociálních věcí Hany Aulické Jírovcové?

Nebyl to jednoduchý rok. Bohužel se na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vystřídalo třikrát nové vedení, pracovat vlastně začalo až od prázdnin. Řadu věcí se nám podařilo prosadit, zatím ale nemohu hovořit o zásadních úspěších. I s ohledem na současné složení Senátu musíme vyvinout více úsilí, abychom senátorům nedávali důvod naše zákony vracet.

Celý rozhovor


Hana Aulická Jírovcová k návrhu prorodinného balíčku

Návrh prorodinného balíčku tak, jak ho připravuje ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), nepředstavuje cestu ke skutečnému slaďování rodinného a pracovního života.

Prorodinný balíček by měl obsahovat čtyři zákony. Upravovat by měl zvýšení rodičovské, financování dětských skupin, částečné úvazky a zálohované výživné. Podle Maláčové by opatření měla v příštích letech zlepšit situaci rodin, pomoci ke slaďování práce a soukromí i k odbourání propasti ve výdělcích mužů a žen.

Podrobnosti najdete v článku Haló novin


Duel: Podaří se prosadit pět týdnů dovolené pro všechny?

V pořadu Duel Seznam TV diskutovala na toto téma poslankyně Hana Aulická Jírovcová s Ladislavem Minčičem z Hospodářské komory.  Podívejte se na záznam pořadu